2006 Bronze 120x120x25cm.

2006 Bronze 120x120x25cm.