2006 Bronze 120x120x20cm.

2006 Bronze 120x120x20cm.