1992 Varanasi Iron 70x60x40 cm

1992 Varanasi Iron 70x60x40 cm